Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
A+ A A-

Budżet wyważony, ale z emocjami

Budżet Krosna na 2012 rok został przyjęty bez głosów sprzeciwu, „za” głosowała nawet połowa opozycyjnego Klubu PiS. Nie oznacza to, że temat nie budził emocji. Poważnie rozważano nawet wniosek o odwołanie sesji lub zdjęcie z porządku obrad punktu o Sesji. Duże nakłady inwestycyjne, mały deficyt i konieczność prowadzenia gospodarki w „super oszczędny” sposób – to główne punkty podkreślane w komentarzach.

alt

Odwołać głosowanie?
altWniosek o odwołanie sesji zgłosił radny PiS, Wojciech Kolanko. Stwierdził, że zgodnie ze Statutem, Rada Miasta może odwołać sesje na temat budżetu, jeżeli materiały nie były gotowe na 14 dni przed sesją. Wywołało to gorący spór o to kiedy projekt budżetu był gotowy i przedstawiony radnym – Według mnie „materiały na sesję budżetową” to jest komplet, projekt uchwały wraz z poprawkami mówił radny Kolankoto jest zbyt poważna sprawa, żeby tak pracować, radni nie mają czasu, żeby omówić te sprawy w Klubach, pozostają chyba tylko godziny nocnepodkreślał.

Tymczasem ostatnie autopoprawki część radnych otrzymała na dzień przed sesją. Radny Kazimierz Mazur (Klub PiS) zwrócił uwagę, że w ten sposób można na dzień przed sesją przedstawić w formie autopoprawki zupełnie nowy projekt budżetu. Przewodniczący Rady, Stanisław Słyś (Klub Samorządowy) zaczął dopytywać, czy chodzi tylko o sprawę budżetu, czy o odwołanie całej sesji. Radny Kolanko stwierdził, że jego intencja jest przesuniecie głosowania nad budżetem, ale wg. statutu musi wnioskować w takiej sytuacji o odwołanie całej sesji. Przez chwile pojawił się wniosek o zmianę porządku obrad, jednak Bogumiła Romanowska (również PiS) powtórzyła wniosek o odwołanie sesji.

alt
Klub Prawa i Sprawiedliwości

Z tego powodu ogłoszono przerwę, Kluby udały się na naradę. Sprawa nie była do końca jasna, ostatnie autoporawki radni odebrali na dwa lub jeden dzień przed sesją – Tak nie można pracować nad budżetempodkreślali niezadowoleni radni PiS.

–. Nie macie merytorycznych argumentów i szukacie pretekstu, że jakiś tryb jest zły, żeby głosować przeciw Państwo z Prawa i Sprawiedliwości zawsze byliście przeciwni budżetom prezydenta Przytockiego. – ripostował przewodniczący Stanisław Słyś.

Po przerwie wyjaśniono charakter autopoprawek, które związane były ze zmiana harmonogramu już realizowanych zadań. Prezydent Piotr Przytocki stwierdził, że budżet powinien zostać uchwalony, bo bez tego niemożliwe będzie funkcjonowanie i wydatkowanie pieniędzy. Wniosek o odwołanie sesji jednak poddano pod głosowanie. „Przeciw” opowiedział się Klub Samorzadowy (11), „Za” Klub PiS (6) , PO wstrzymała się od głosu (4).

alt
Radni Miasta Krosna - Paweł Krzanowski, Bogdan Józefowicz

Dopiero po tych zawirowaniach radni przystąpili do dalszego obradowania i dyskusji nad budżetem.

Dyskusja nad budżetem
Komisja Budżetowo – Finansowa Rady Miasta jednomyślnie, 7 głosami za poparła projekt budżetu (w komisji zasiadają także radni opozycjnego Klubu PiS: Bogdan Józefowicz i Janusz Hejnar) - Ambitny, śmiały, rozwojowy tak budżet miasta określił Tadeusz Alibożek (Klub Samorządowy) Przewodniczący Komisji Budżetowo -  Finansowej.

alt

Budżet zaplanowano w oparciu o rządowe prognozy i plany gospodarcze. W przypadku gdyby rok 2012 nie był tak optymistyczny, możliwa jest rezygnacja z części inwestycji.

altBudżet przewiduje również dochody ze sprzedaży niektórych należących do miasta nieruchomości. Tymczasem w czasie kryzysowym chętnych na zakup jest niewielu, a ceny spadają. Pytaliśmy w przerwie obrad, o możliwe trudności ze zrealizowaniem tego punktu – Mamy nieruchomości, które dotyczą mieszkań, które kupiliśmy od syndyka masy upadłościowej "Unikros-u", mamy zdeklarowanych już kupców. Zbycie tych kilkudziesięciu mieszkań to też są kwoty, które wpłyną do budżetu. Sytuacja na rynku nieruchomości jest taka, jaka jest, dlatego też nie zaplanowaliśmy tych dochodów górnolotnie na wysokim poziomie odpowiadał Piotr Przytocki.

Najwięcej uwag, bo aż dwie, do projektu budżetu zgłaszał radny Wojciech Kolanko. Po pierwsze stwierdził, że za mało pieniędzy w budżecie przewidziano na zakup nieruchomości. Podkreślił, ze miasto powinno wykupić teren po KHS 1 Zdaniem radnego pomogłoby to w trudnej sytuacji finansowej Huty, natomiast sam teren należy zagospodarować.

- Cena istotnie spadła, natomiast nie wykorzystaliśmy szansy jaka była kilka lat temu  - mówił o terenie po KHS prezydent Przytocki - wtedy nie byłoby problemu co zrobić z tą nieruchomością, tylko obiekt, który przysparza nam zaszczytów i chwały i daje zatrudnienie kilkuset ludziomPrezydent Piotr Przytocki odpowiadając radnemu nawiązał też do niedawnej dyskusji o KHS (Wizja dla jedynki) - Pomysły, które mamy ostatnio, w tym gorącym przedświątecznym okresie przedstawiał na spotkaniu student uniwersytetu ekonomicznego z Krakowa, są słabo przygotowane, nie są oparte o analizę finansową, analizę rynku. Jest to wizja pojedynczego człowieka, który ma śmiałe pomysły, może i dobre, ale nieprzebadane do końca. Natomiast sugerowanie, że to miasto powinno zakupić ten teren, to ja nie wiem czy w tym momencie bez przygotowania należy wchodzić w takie przedsięwzięcie następnie dodał:- należy ten ruch dobrze przygotować, żeby nie strzelać kulą w płot.

 alt

Wojciech Kolanko postulował także zwiększenie nakładów na profilaktykę zdrowotną. Jego zdaniem lepiej jest zapobiegać niż leczyć, tymczasem wydatki na profilaktykę w Krośnie nie wzrastają. Prezydent Piotr Przytocki częściowo zgodził się z tymi uwagami, stwierdził jednak, że liczne programy profilaktyczne finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia i nie ma potrzeby, żeby miasto wydawało pieniądze na to samo.

Budżet w skrócie

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 272,4 mln zł, w tym:

 • dochody własne – 100,2 mln zł,
 • subwencje – 84,2 mln zł,
 • środki europejskie inwestycyjne i bieżące  – 60,9 mln zł,
 • dotacje celowe – 27,1 mln zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 281,1 mln zł, z czego na realizację zadań inwestycyjnych – rekordową kwotę  ponad 91,3 mln zł (32,5% budżetu).
Tak jak w latach ubiegłych największe środki – ponad 31,9 mln zł - zaplanowano na inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy dróg, w tym 19,9 mln zł na Przebudowę i rozbudowę obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28. Przy wsparciu środków europejskich wykonana zostanie także Rozbudowa ul. Decowskiego (3,6 mln zł), a na Remont ulicy Czajkowskiego (2 mln zł) Miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.

Znaczne kwoty zaplanowano także na inwestycje w zakresie modernizacji i budowy bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego oraz  konkurencyjności lokalnej gospodarki, w tym:

 • Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje – 17,5 mln zł,
 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – 11,3 mln zł.
 • Wykupy nieruchomości – 4 mln zł, w tym pod budowę drogi G oraz terenów przy lotnisku, 
 • Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – 1,5 mln zł, oraz utworzenia  regionalnego ośrodka kultury, sportu i turystyki, w tym: 
 • Centrum Dziedzictwa Szkła – 5,6 mln zł,
 • Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego – 2,4 zł,
 • Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży – 1,1 mln zł.

Podkreślić trzeba, że zaplanowanie tak wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych możliwe jest dzięki pozyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie środków europejskich.

W przyszłym roku Miasto nadal ubiegać się będzie o dofinansowanie wielu zadań, w tym termomodernizacji kilkunastu obiektów oświatowych – w tym celu zaplanowano w budżecie ponad 1,5 mln zł na zapewnienie wymaganego udziału własnego  w związku z planowanym złożeniem wniosków aplikacyjnych dla tych inwestycji.

Wzrasta zadłużenie
Przy założonym poziomie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu wyniesie 8,8 mln zł  i jest niższy od ubiegłorocznego o niemal 12 mln zł. Tym samym wzrost zadłużenia nie jest tak znaczny jak w roku ubiegłym.
Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec przyszłego roku, po uwzględnieniu planowanych kredytów w wysokości 18,9 mln zł oraz spłat kredytów już zaciągniętych w wysokości 10,1 mln zł,  wyniesie 103,6 mln zł.
Łącznie z zobowiązaniami długoterminowymi wynikającymi z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach factoringu planowany dług Miasta na koniec 2012 r. wyniesie 109,6 mln zł, co stanowić będzie 40,23% planowanych dochodów.

Większość Radnych (18–za,  Radni Klubu Samorządowego, Platformy Obywatelskiej i część PiS) poparła przyszłoroczne plany, 3 Radnych (PiS) wstrzymało się od głosu.

Komentarze po głosowaniu
Cieszę się ogromnie, będziemy mogli od początku roku realizować te ambitne zadania.
Ponad 30% przeznaczona jest na inwestycje. Do nich należy przebudowa i modernizacja drogi nr 28, to jest przedsięwzięcie, które znalazło się już na liście podstawowej programu Infrastruktura i Środowisko.

Kolejne przedsięwzięcia, które są w fazie realizacji: przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Lotników i budowa Centrum Dziedzictwa Szkła. – Jest to bardzo oszczędny budżet. Będziemy się jeszcze rozglądać nad pozyskaniem kolejnych oszczędności w wydatkach bieżących. Jeśli byłaby sytuacja kryzysowa, o której dużo się mówi, to będziemy się zastanawiać nad zamrożeniem wydatków na niektóre inwestycje podkreślał prezydent Piotr Przytocki. - Wszystko zależy od realizacji dochodów własnych – mówił prezydent, dodając, że gospodarka budżetowa w 2012 roku musi być prowadzona w „super oszczędny” sposób.

Za budżetem zagłosowało trzech radnych PiS.

alt- W naszym Klubie nie było dyscyplinypodkreślał przewodniczący Klubu, Paweł Krzanowskikażdy radny sam decyduje jak głosowaćdodaje. Wymienia też zalety nowego budżetu, które przekonały go do głosowania „za”: - Niski deficyt budżetowy, przygotowywane są tereny dla inwestorów, robiona jest „obwodnica.

Pozostałych troje radnych PiS wstrzymało się od głosu.

Piotr Dymiński
Foto: Piotr Dymiński, archiwum

6 komentarzy

 • Prezes Marcin..

  http://www.bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-251-1109# tu jest strona do tego przetarbu na odśnieżanie - tylko brak rozstrzygnięcia tego przetargu
  a właśnie firma Marpol z Krosna to wygrała tylko tyle urabiali wielcy tego miasta że go uwalili
  a po za tym Przytocki sprzedał tylko 49% firmy, a 51% pozostawił sobie tak więc resztę sobie trzeba dodać

  Zgłoś nadużycie Prezes Marcin.. piątek, 06 styczeń 2012 17:30 Link do komentarza
 • Budget

  Widać że nie masz pan pojęcia o czym piszesz. Właśnie niedawno Pan Prezydent poradził sobie z tym strupem czyli go sprzedał. Teraz to jest Remondis. A przetargi wygrywa kto tańszy. Wygraj pan i zarabiaj nawet bez roboty.

  Zgłoś nadużycie Budget piątek, 06 styczeń 2012 01:19 Link do komentarza
 • Prezes Marcin..

  Cytat: "Duże nakłady inwestycyjne, mały deficyt i konieczność prowadzenia gospodarki w „super oszczędny”"
  Wg P. Przytockiego to polega na tym że odśnieżanie wygrywa prywatna firma z Krosna
  ale trzeba wszystko zrobić żeby ją uwalić ponieważ nie ma co zrobić ze strupem na d.pie zwanym KROEKO i oni muszą zawszelką cenę wygrać przetarg żeby przetrwać za parę razy większą kasę niż daje najtańszy oferent.
  A przecięż KROEKO i tak wynajmuje od prywaciarzy sprzęt z ludzmi i na tym zarabia czyste pieniądze bez roboty!
  Czy na tym polega ta super oszczędność Przytockiego?!
  Przecięż my podatnicy płacimy grubą kasę na taką niegospodarność Przytockiego, a on nam jeszcze w 2012 roku oferuje wszelkie dogodne dla siebie podwyżki!
  Niech się w końcu wyspowiada ten nasz wielki nieudaczny gospodarz jak wydaje kasę naszą kasę na prawo i na lewo po to żeby utrzymać ciepłe posadki kolesiów ze spółek KROEKO i nie tylko.

  Zgłoś nadużycie Prezes Marcin.. piątek, 06 styczeń 2012 00:27 Link do komentarza
 • pomóżmy

  Budżet budżetem... na razie to kilka kartek papieru. Co z tego wyjdzie zobaczymy za rok :)

  A teraz pomóżmy dziedziakom z domu dziecka im. Gorazdowskiego i głosujmy!!! Jeśli zajmą miejsce w dziesiątce to otrzymaja aparaty fotograficzne!!!

  POMÓŻMY wszyscy. To nic nie kosztuje!!!!
  http://wawel.com.pl/mikolaj/glosuj/glos/a,119


  Może redakcja coś o tym napisze i też zachęci. Myślę że warto!!!

  Zgłoś nadużycie pomóżmy czwartek, 05 styczeń 2012 22:20 Link do komentarza
 • Jagus

  Tu przynajmniej dokladniej widac jak te radni glosuja.

  Zgłoś nadużycie Jagus czwartek, 05 styczeń 2012 20:17 Link do komentarza
 • Palikotowiec

  Zeszłoroczny budżet też był ambitny, rozwojowy i chwalony a mimo tego w trakcie roku był zmieniany. Tak naprawdę jest to dobrze napisany plan finasowy, który nie ma nic wspólnego z późniejszą rzeczywistością. Dlatego też głosowanie nad budżetem w demokratycznych organach przedstawicielskich (Sejmik Sejm) ma charakter polityczny. Rządzący są za a opozycja przeciw. Szkoda, że radni PO i PIS nie mają własnych lepszych pomysłów niż te które proponuje klub samorządowy. Gratulacje dla klubu Pana Prezydenta i ubolewanie nad miernością intelektualną klubów partyjnych. Dla mieszkańców sygał jest jasny że ich postulaty ( droga, oświetlenie, chodnik) opozycja ma gdzieś bo nie zgłoszono żadnych poprawek dotyczących realizacji zadań które były proponowane na zebraniach osiedlowych. Budżet utrwala i sanuje przerośniętą biurokrację, nadmierny fiskalizm i inwestycje które nie poprawiają uciążliwości dnia codziennego.

  Zgłoś nadużycie Palikotowiec czwartek, 05 styczeń 2012 17:03 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

TEGO JESZCZE NIE WIDZIAŁEŚ!

HITY, MUSISZ TO PRZECZYTAĆ!

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj