Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

A+ A A-

Rozbudowa "średnicówki" - podpisano umowę

Podpisano umowę na realizację projektu przebudowy tzw. "obwodnicy Krosna" czyli miejskiego odcinka drogi krajowej 28. Pierwsze prace rozpoczną się już w tym roku, wraz z nimi kierowców czekają utrudnienia. Przebudowa ma zostać zakończona do połowy 2015 roku. Wykonawcą będzie konsorcjum firm z naszego regionu z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie na czele.

alt

Podpisano umowę na "średnicówkę"
Gmina Krosno rozpoczyna realizację projektu pod oficjalną nazwą: "Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni".

Umowę na realizację 1 etapu podpisali 15 października: prezydent Krosna Piotr Przytocki i Józef Wandas, prezes Zarządu Rejonu Budowy Dróg i Mostów w imieniu konsorcjum, które wygrało przetarg. Zakres planowanych prac obejmuje cały odcinek przebiegającej w granicach miasta drogi krajowej nr 28 (11,4 km) za wyjątkiem odcinka ul. Podkarpackiej między ulicami Pużaka i Czajkowskiego (1,7 km). Na objętym projektem odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia, a tam, gdzie droga nie ma odpowiedniej nośności, zostanie przebudowana. Wymienione zostaną jej warstwy konstrukcyjne, czyli podbudowa.

alt

- Będą przebudowane bardzo istotne dla mieszkańców trzy skrzyżowania - mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki. Te miejsca to skrzyżowanie ulic Jana Pawła II-Bema-Rzeszowska: wymiana warstw konstrukcyjnych jezdni, budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. Ponadto skrzyżowanie ulic Podkarpacka-Tysiąclecia: wydzielenie pasa dla skręcających w lewo z ul. Podkarpackiej w ul. Tysiąclecia, wydzielenie prawoskrętu dla jadących z ul. Podkarpackiej w ul. Tysiąclecia. Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. - Zostanie wybudowane praktycznie nowe skrzyżowanie ulic Podkarpacka-Witosa - dodaje Piotr Przytocki. Powstać ma bezkolizyjne skrzyżowanie. Powstaną dwa wiadukty, pod którymi przeprowadzona zostanie ul. Witosa, która połączy się z ul. Jagiellońską. Przy wiaduktach powstaną zjazdy tak, aby użytkownicy drogi mogli bezkolizyjnie zjechać i wyjechać na skrzyżowanie oraz chodniki i ścieżki rowerowe. Dobudowa drugiej nitki na odcinku za skrzyżowaniem obwodnicy z ul. Czajkowskiego do mostu na Lubatówce.

alt
15 października 2013 r., w sali konferencyjnej Hotelu Krosno Nafta odbyła się konferencja prasowa w związku z rozpoczęciem projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni" / Fot. Łukasz Jaracz

Prace rozpoczną się jeszcze w 2013 roku, w dużej mierze będą jednak uzależnione od warunków atmosferycznych.

Do wykonania w bieżącym roku przewiduje się przebudowę mediów w obrębie skrzyżowania Podkarpacka-Witosa oraz remont nawierzchni alei Jana Pawła II - dwujezdniowego odcinka od ul. Krakowskiej do Rzeszowskiej. Droga 28 w obrębie Krosna potocznie nazywana jest “obwodnicą”, bo taką pełniła funkcję. Obecnie jest to praktycznie ulica przez środek miasta. Za obwodnicą (patrząc z punktu widzenia centrum Krosna) leżą już osiedla mieszkaniowe, siedziby licznych firm, a nawet urzędy. Uwagę na to zwrócił jeden z uczestników konfrencji.

alt

- To nie jest żadna obwodnica - podkreślał Józef Wandas, dodając, że rozbudowa DK 28 to tylko częściowe rozwiązanie, że potrzebna jest prawdziwa obwodnica. - Jest to rozwinięcie komunikacyjne w Krośnie. To, co robi prezydent, to jest pilne w Krośnie, ale to nie jest droga obwodowa - podkreślał prezes Wandas wyrażając półżartem i ze śmiechem nadzieję, że w następnej kadencji prezydent będzie budował prawdziwą obwodnicę dla Krosna, a konsorcjum wygra przetarg. Leszek Ziarkowski, zastępca naczelnika Wydziału Drogownictwa UM Krosna, zaznaczył przy tej okazji, że obwodnice Krosna są przygotowywane, uzyskiwane są zezwolenia na budowę.

alt

Konsorcjum z naszego regionu
Przetarg wygrało konsorcjum firm z naszego regionu. Liderem Konsorcjum i jego pełnomocnikiem jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., a partnerami są: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A, Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle, Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. w Sanoku.

- Ważne jest, że przetarg wygrało konsorcjum firm z Krosna, zarówno realizujących jak i nadzorujących inwestycję - komentuje Piotr Przytocki - Praktycznie wszystkie pieniądze zostają w Krośnie, podatki też będą płacone w Krośnie - dodaje prezydent.

alt

- Po raz pierwszy od dwóch lat udało się w woj. podkarpackim wygrać miejscowym firmom - powiedział Józef Wandas, prezes Zarządu Rejonu Budowy Dróg i Mostów. - Cieszę się bardzo, ponieważ współpraca z Miastem układa się dobrze. Utworzyliśmy szerokie konsorcjum, żeby to bardzo trudne zadanie zrealizować - podkreślał Józef Wandas. Zapewniał przy tym, że nie będzie opóźnień, ani niedoróbek. - Jest przykład na ul. Korczyńskiej, pokazaliśmy, że miejscowe firmy swoimi ludźmi potrafią wykonać to samo, co firmy zagraniczne - dodał Wandas. Zapowiedział, ze konsorcjum będzie się starało wygrać także przetarg na 2 etap związany z mostem na Lubatówce.

alt

W ramach planowanego rozszerzonego zakresu prac planowane jest wykonanie:

 • dwóch obiektów mostowych na rzece Lubatówka,
 • przebudowy skrzyżowania ulic: Podkarpacka-Grodzka-Wyszyńskiego,
 • wydłużenie odcinka dwujezdniowego do wysokości obecnego przejścia dla pieszych od ul. Piastowskiej do cmentarza.

- Mamy najnowocześniejsze na Podkarpaciu trzy wytwórnie, w tym dwie dofinansowane z Unii Europeskiej. Takich wytwórni nie ma żadna inna spółka, jesteśmy w stanie zrobić 3 tyś ton masy dziennie - stwierdził Józef Wandas, mówiąc o wytwórniach mas bitumicznych i o wytwórni betonu - Nasze koszty są tu mniejsze niż kogoś, kto ma dowozić masę - dodał.

Cena brutto złożonej oferty to 61 496 407,55 zł.

Utrudnienienia
W związku z przebudową kierowców czekają poważne utrudnienia. Droga 28 to jedna z głównych arterii miasta, a niestety na pewno na wielu odcinkach ruch będzie się odbywał wahadłowo, głównie na trasach jednojezdniowych. To już w przyszłym roku, szczególnie w miejscu skrzyżowania ul. Witosa z "obwodnicą" - Obręb skrzyżowania będzie zamknięty, będziemy musieli zorganizować objazd - zapowiada Piotr Szmyd, dyrektor kontraktu.

alt

Pierwsze utrudnienia pojawią się już w tym roku. Związane będą z remontem dwujezdniowego odcinka od ul. Krakowskiej do Rzeszowskiej oraz przebudową mediów w rejonie skrzyżowania z ul. Witosa. - W tym obrębie na pewno będą utrudnienia. Planujemy utrzymanie przez cały czas ruchu dwukierunkowego, trudno tak naprawdę to przewidzieć, bo to są media, które nie zawsze położone są w tym miejscu co w dokumentacji - dodał Piotr Szmyd.

Dofinansowanie
Projekt przebudowy obwodnicy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. - Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej - stwierdził prezydent Piotr Przytocki. Całkowita wartość wydatków projektu wynosi 144 804 720,22 zł. Wartość pomocy unijnej to 107 636 466,16 zł, natomiast wkład własny Gminy Krosno - 37 168 254,06 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 126 631 136,66 zł.

alt

Krosno w ramach projektu otrzymało refundację wydatków, które zostały poniesione na roboty budowlane zrealizowane w latach 2007-2012 oraz na dokumentację techniczną - w tym okresie miasto z własnych środków sfinansowało rozbudowę ul. Podkarpackiej od skrzyżowania z ul. Pużaka do skrzyżowania z ul. Czajkowskiego. Na odcinku tym o długości 1700 m została dobudowana druga jezdnia, dojazdowe drogi zbiorcze i ekrany akustyczne - Zaryzykowaliśmy i zrealizowaliśmy ten odcinek ze środków własnych w poprzedniej kadencji - przypomniał Piotr Przytocki.

alt

Prace ujęte w 1 etapie przetargu mają zostać zakończone do połowy 2015 roku. Wykonawca daje 7-letni okres gwarancji na roboty objęte zamówieniem. Gwarancja obejmuje całość razem z nawierzchnią - W sumie 9 lat, bo sama inwestycja będzie trwała 1,5 roku. Daliśmy maksymalną gwarancję 7-letnią. Zdajemy sobie sprawę, że teraz technologia jest taka, że jak droga jest dobrze zrobiona, to wytrzyma 10 lat - mówił Józef Wandas, prezes Zarządu Rejonu Budowy Dróg i Mostów, jako przykład podał nawierzchnię kładzioną przez jego firmę na Górze Rogowskiej.

Powstaną też dwa nowe mosty?

Gmina Krosno uzyskała od Instytucji Wdrażającej - Centrum Unijnych Projektów Transportowych - wstępną akceptację możliwości poszerzenia zakresu robót dotyczących przebudowy i rozbudowy obwodnicy miasta Krosna biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 28. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja w celu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie, uwzględniająca już rozszerzony zakres projektu. Na wyłonienie wykonawcy dodatkowych prac przeprowadzone zostanie nowe postępowanie przetargowe.

(pd)
Fot. archiwum um

15 komentarzy

 • Kościelny

  Myśle,ze bardzo pracowici są ci nasi Prezydenci,bardzo dużo zrobili przez te trzy kadencje.Wszyscy widza jak Krosno się zmieniło.A tu ciagle ta krytyka.Cieszmy się,ze mamy takiego dobrego gospodarza miasta jak Pan Przytocki.

  Zgłoś nadużycie Kościelny wtorek, 18 marzec 2014 00:46 Link do komentarza
 • Krosniak

  Ja też lubię Pana Przytockiego ma chłop łeb i rozkręca Krosno od kilku lat jak może. Jasełko i Sanoczek może pomarzyć o takim włodarzu. Słychać o nim w całej Polsce (najlepszy prezydent itp) promuje Krosno jak może. Co może to robi w granicach miasta bo tu jego władza sięga.
  Przecież obwodnica tzw droga G jest w planach.

  http://bazappp.gov.pl/project_base/41#project-list
  http://www.krosno24.pl/informacje.php3?id=2507

  Goście wy chyba z księżyca spadliście jak Przytocki czyli miasto Krosno ma budować drogi w powiecie jasielskim,krośnieńskim czy innej gminie?? Nie ma prawa.!!! Poza granicami Krosna np droga wojewódzka NR 28 jest własnością GODIKA i do NICH pretensje!! Co najwyżej może współpracować z gminami ościennymi i tak też się stało.

  http://www.krosnocity.pl/index.php/aktualnosci/fakty/krosno/item/9686-mof-inwestycje-dla-krosna-i-6-gmin.html

  Zgłoś nadużycie Krosniak poniedziałek, 17 marzec 2014 22:29 Link do komentarza
 • Jaslak

  Bardzo dobrze.Niech robią !! Starą obwodnicę też trzeba usprawnić i zwiększyć 2-krotnie przepustowość bo za kilkanaście lat to będzie centrum Krosna i przynajmniej będzie przejezdne.
  Sanok?? Taką zrobią obwodnicę że z Sanoka zrobi się już całkiem muzeum i wieś. Wszyscy jadący w Bieszczady zapomną o tym miasteczku omijając szerokim łukiem. Sanok straci dużo. Poza tym Sanok może pomarzyć żeby dorównać Krosnu w pozyskiwaniu środków unijnych.

  Zgłoś nadużycie Jaslak poniedziałek, 17 marzec 2014 22:05 Link do komentarza
 • dr.markon

  to jakaś bzdura,założenia projektowe z kosmosu ,a właściwie pewnie ich brak ,nawet w formule projektuj i budój
  te wszystkie bzdury zawarte w tym artykule wymagaja natychmiastowej kontroli NIK lub Prokuratury

  Zgłoś nadużycie dr.markon poniedziałek, 21 październik 2013 00:32 Link do komentarza
 • korki

  może by najpierw przytocki zapłacił za grunty, ktore zabrał pod drogę bez zgody włascicieli

  Zgłoś nadużycie korki niedziela, 20 październik 2013 19:49 Link do komentarza
 • czerwona astra

  I rondo.Koniecznie rondo......(śmiech)

  Zgłoś nadużycie czerwona astra czwartek, 17 październik 2013 21:21 Link do komentarza
 • gienek

  przytockiemu udało sie jakieś środki unijne pozyskać -cos nowego, inne mista tej samej wielkosci bija nas na łeb np. Sanok pozyskałna obwodnicę 250mil. i będzie biegła nie p-rzez sanok ktlko poza miastem.

  Zgłoś nadużycie gienek czwartek, 17 październik 2013 13:13 Link do komentarza
 • nick

  Fajnie, tylko dlaczego nie budują nowej obwodnicy tak jak w innych miastach ? Naczelniku, Rysiu, Królu Złoty dogadaj się wójtami puście drogę z Potoka do Rajsów. Jak będzie przebiegała poza granicami miasta to zapłaci za nią gddkia. tranzyt pójdzie bokiem, krośniewice będą przejezdne. Aha, Rysiu jeszcze jedno, podjedź do jasła pogadaj z nimi i napiszcie taki projekt żeby dogę jasło-krosno poszerzyć o jeden pas. no wiesz, ten dodatkowy pas raz z jednej strony raz z drugiej strony tak żeby się można było bezpiecznie z tirami wyprzedzać. A to co w krośnie robisz to dobrze tylko pokombinuj jeszcze i zrób drugi wiadukt kolejowy koło huty wtedy połączysz dwie dwupasmówki i to będzie coś. No bo wiesz Rysiu jak droga się raz poszerza a za chwilkę zwęża a zresztą co ci będę pisał sam wiesz. Lubie cie chłopie.

  Zgłoś nadużycie nick czwartek, 17 październik 2013 12:44 Link do komentarza
 • papa smerf

  10 lat za późno!

  Zgłoś nadużycie papa smerf czwartek, 17 październik 2013 12:15 Link do komentarza
 • gość

  Janek ma 100% racje!!!

  Zgłoś nadużycie gość środa, 16 październik 2013 18:06 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

TEGO JESZCZE NIE WIDZIAŁEŚ!

HITY, MUSISZ TO PRZECZYTAĆ!

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj