Raportuj komentarz

Ano wyroku nie ma. Rozprawa odwołana, o ile udało się dowiedzieć to z powodu choroby sędziny. Kolejna 30 września.