Raportuj komentarz

Włodarze sami naważyli " piwka" więc będa musieli go wypić. Wyrok sądu jest oczywisty. Więc teraz trzeba się zabrać za winnych tego zamieszania. Należy (oczywiście na drodze sądowej ) dotrzeć do nieudolnego projektanta drogi obwodowej G, który nie zauważyl że na trasie drogi projektowanej stoi piekarnia, która jest jedną z najważniejszych inwestycji w naszym mieście. Gwarantuje 30 miejsc pracy. Radni którzy popierali ten stan rzeczy oraz Ci z SLD odpowiedzą za wszelkie straty i utracone korzyści spowodowane w/w zamieszaniem. Oczywiście należy sie domagać ujawnienia kosztów nieuzasadnionego powództwa, ktore miało na celu załatwienie interesów prywatnych, a nie miało nic wspólnego z interesem maszego miasta . Domagajmy się informcji ile będzie kosztował nowy projekt i kto za to zapłaci . Zapewniam , że samo odsunięcie od władzy nie powoduje uniknięcia odpowiedzialności za bezprawną dzialalność na niekorzyść podatnika. Na koniec motto: lać sierpem i młotem czerwoną chołotę.