Raportuj komentarz

Nie wiem kiedy powróci kurs do Wrocławia..?Tam też jeżdżą studenci i nie tylko.