Raportuj komentarz

@TLo zmień może kanał nadawania co? Artykuł mówi o tym czego dotyczy uchwała a nie wskazówek jak płacić i na jaki numer konta.