Raportuj komentarz

Pozycja 7: Doradztwo prawne.

"W zależności od ilości zleceń:
a) 400 zł - weryfikacja dokumentacji w
postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej
kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
b) 600 zł - weryfikacja dokumentacji w
postępowaniu o wartości szacunkowej równej lub
przewyższającej kwoty określone na podstawie
art. 11 ust. 8 PZP
c) 120 zł /godzine - doradzwo prawne"

Coś słabo im szło doradzanie skoro nie pozwolili opublikować danych osób fizycznych, a jest na to orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych! Ktoś tu z prawników nie czyta wyroków!

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,SN-miasto-musi-ujawnic-nazwiska-osob-z-ktorymi-zawiera-umowy,wid,15074926,wiadomosc.html?ticaid=115097