Raportuj komentarz

Nagrody od Komorowskiego za co, chyba za pracę na rzecz jego kampanii wyborczej.