Raportuj komentarz

Bezpośrednie połączenie kolejowe Krosno-Rzeszów ale nie przez Jasło tylko Turaszówka dalej Przybówka.
Ominąć Jasło to czas przejazdu znacznie się skróci . Dla mnie przejazd z Krosna do Rzeszowa będzie atrakcyjny jeśli
wyniesie ok. 1 godziny.