Raportuj komentarz

Według uchwały Rady Miasta z dn. 11 stycznia br. zmieniającej budżet jest tak :
dochody - 263 671 401
wydatki - 267 830 926
deficyt - 4 213 922
planowane na koniec roku zadłużenie - 181 091 938,27