Raportuj komentarz

Jeśli będą dwa tory przez miasto - to tak. Poprawia to przepustowosć jednotorowej linii kolejowej. Jeszcze jakby dwa tory pociągnęli do Turaszówki i tam wyjście na nową, planowaną linię na Strzyżów-Rzeszów, a drugi - do Jasła.