Raportuj komentarz

"W samym 2013 roku strata CDS wyniosła 2 823 tysiące złotych. " - co należało napisać 2 823 000 zł (to DWA M I L I O N Y OSIEMSET DWADZIEŚCIA TRZY TYŚ.ZŁ) - BRAVO Ty.