Raportuj komentarz

Jasło robi co może żeby ta inwestycja nie powstała i każe podróżującym cisnąć się w małych busach. Dla tego KROSNO walczy, a większość środowisk politycznych i społecznych w mieście popiera Wariant 3, który choć ma swoje wady, najlepiej oddaje cel inwestycji. Więc do boju o rozwój nasz i regionu: http://www.krosno-rzeszow.pl/ankieta