Raportuj komentarz

do IC
(...) świadomość jego członków potrzeb wspólnoty" to zaledwie jedna z bardzo wielu cech społeczeństwa obywatelskiego - polecam bardzo dobrą lekturę tematu - Jerzy Szacki "Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej".