Raportuj komentarz

@czytelnik ;)
Myślę, że bez dostępu do informacji jakakolwiek działalność obywatelska czy społeczna jest bardzo trudna, o ile nie niemożliwa.