Raportuj komentarz

Krosnu grozi paralis SMIECIOWY i fetoru !!!

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.smot/photos/pcb.256514381394186/256514321394192/?type=3&theater

WYSYPISKO SMIECI i jego instalacje bezwzglednie nalezy zlokalizowac poza granicami KROSNA ! w miejscu do tego odpowiednim i z dala od siedlisk ludzkich !


https://www.facebook.com/stowarzyszenie.smot/photos/pcb.256514381394186/256514321394192/?type=3&theater


.....