Raportuj komentarz

KOMUNISTA ty PREZYDENTOWI PRZYTOCKIEMU NIE JESTEŚ GODZIEN BUTÓW WIĄZAĆ.