Raportuj komentarz

Jak dużo osób odwiedza BWA w ciągu roku? Ile wystaw jest przygotowywanych i jakie jest zainteresowanie nimi?
Dlaczego radni muszą podejmować decyzję bez przygotowania, bez analizy sytuacji?