Raportuj komentarz

Do PETER Vigo widziałem artykuł pt 'W45 minut z Krosna do Rzeszowa koleją" Jeżeli poprawiono z 88minut na 52 minuty
w wariancie nr3 to w wariancie nr2 będzie 57minut. Różnica miedzy w/ nr2 a w/nr3 to 3 km na korzyść wariantu nr3 , a
koszt wykonania o50 miliomów złotych większy w"nowej wersji a w wersji z konsultacji 150 milionów dla w/nr3.
zobacz na mapę w/nr2 prosta 3,1 km, a w/nr3 to kręta z 'ogromnymi trzema wiaduktami' trasa o długości 12,8 km.
w/nr3 pomija Jedlicz ,nie będzie wykorzystania dla transportu towarowego.W/nr2 w razie braku pasażerów transportem towarowym zrekompensuje po latach jego koszt.
To nie jedyne(pomijam krzywdę ludzi przesiedlonych) powody, aby tych 50-150milionów społecznych pieniędzy nie wyrzucać w
"błoto"