Raportuj komentarz

UWAGA!!!!

SKO uchylił w całości decyzje budowy kompostowni odpadów w Krośnie!!!!

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.smot/photos/pcb.356966068015683/356963481349275/?type=3&theater


https://www.facebook.com/stowarzyszenie.smot/http://www.smot.com.pl