Raportuj komentarz

Wielka ściema i tyle. Jaki kryteria określały obszar zdegradowany to wielki pic na wodę np:
- frekwencja w wyborach samorządowych,
- wyniki egzaminów gimnazjalnych,
- ilość świadczeniobiorców pomocy społecznej,
- ilość organizacji pozarządowych na danym terenie
oraz inne pierdoły ni trzymające się kupy.