Raportuj komentarz

Proszę mi wytłumaczyć w jaki sposób łącznica marginalizuje Jasło skoro miasto to ma połączenie kolejowe z Rzeszowem?
Ten kto jest przeciwnikiem budowy łącznicy, szczególnie niektórzy Jasielscy radni mają coś nie "po kolei". Patrząc na to co dzieje się w Krośnie a Jaśle w kwestii inwestycji w infrastrukturę, to niestety Jasło stało się jakimś zaściankiem i samo się marginalizuje dzięki swoim włodarzom.