Raportuj komentarz

masakra.....wystarczy jeszcze teraz zaorac Jedlicze,a Pani burmistrz dziękujemy ze jest ta tępa