Raportuj komentarz

Czy łącznicz jest potrzebna ??? a no jest ale czy poczyniono starania aby skonsultować jej przebieg ??? a no nie to co zrobiono to tylko działania pozorne,!!!! Gorlice uważają że ich nikt nie zapytał w konsultacjach o zdanie . To Gorlice a jak to sie ma do tego żę nie zapytano o zdanie mieszkańców przez które została zaplanowana łacznica kolejowa Krosno Rzeszówe. W Moderówce protest !!!!! mieszkańcy dowiedzieli sie żę tutaj coś takiego powstanie od Pani Burmistrz jak juz zapadła decyzja o lokalizacji.
Planuje sie przeprowadzenie łacznicy kolejowej przez środek wsi niszcząc Nature 2000 tysiące , niszcząc mieszkańcom plany związane z budową nowego osiedla mieszkaniowego . Ale cóż to kogo obchodzi. Jedlicze pije szampana a Moderówka zaskoczono zdziwiona i ogromnie wściekła na poczynania władz gminy,