Raportuj komentarz

Popieram poprzednią wypowiedź. Mieszkańcy Moderówki bardzo długo nie byli świadomi o zaplanowanej przez ich miejscowość trasie łącznicy. W pełni winią za to gminne władze. Teraz w gminie panuje system nakazowo-rozdzielczy.
Chcą łącznicy, ale nie tą trasą.