Raportuj komentarz

I bardzo dobrze. To lotnisko jest szansą na ściągnięcie inwestorów i lepsze połączenie komunikacyjne. Wójtowie niech sobie protestują, skoro nie wiedzą, że sami ze swoimi gminami zyskaliby na tej zmianie granic. Połączenie z S-19 wyeliminuje zacofanie komunikacyjne.