Raportuj komentarz

Czy zaplanowano miejsce w rynku makiety dla króla ???