Raportuj komentarz

Ciekaw jestem jak to będzie wyglądało. Onegdaj wraz z Panem Dr Piotrem Łopatkiewiczem zaproponowaliśmy wykonanie makiety wirtualnej miasta po dogłębnej analizie jak mogło wyglądać w XVII wieku. Odbyło się nawet spotkanie szerszego grona z Panem Prezydentem Przytockim na czele i... sprawa ucichła. Nasz pomysł zmierzał właśnie do budowy makiety i nic. A teraz czy to aby nie realizacja wcześniejszego pomysłu? No to pracowałem dalej nad historią i... W Dukli pozwolenie na budowę otrzymał projekt rewitalizacji placu rynkowego, którego jednym z elementów ma być studnia rynkowa z rekonstrukcją miasta w wieku XVII-tym. Czy Krosno kopiuje pomysły? Czy korzysta z naszej wcześniejszej propozycji bez poinformowania autorów o takiej inicjatywie? Z poważaniem Marek Gransicki architekt