Raportuj komentarz

5.37. uchwalenia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 r. (projekt Nr LII/1144/17) - kiedy ktoś zakreśli okrąg, zgodne z uchwałą, 25 m od wejścia do katolika tego lokalu na Grodzkiej?
Uchwała Nr IV/76/03 Rady Miasta Krosna z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
A tyle pieniążków poszło z budżetu na nałogi rok temu :D
file:///C:/Users/CDS/Downloads/4.4.%20Projket%20uchwa%C5%82y%20Nr%20XXXVII-730-16.pdf