Raportuj komentarz

Zbigniew Kubit - absolwent UMCS w Lublinie - Wydział Prawa i Administracji.