Raportuj komentarz

Panie Prezydencie i Szanowna Rado Miasta, a czy przygodą wreszcie takie czasy, że zaczniecie spłacac tak ogromne zadłużenie.