Raportuj komentarz

Każdy czyta krosnocity.pl mam zaznajom którzy zaglądają tyko tutaj omijać konkurencje łukiem