Raportuj komentarz

Orang wykupił całą insfrasturkture telekomunikacji polskiej więc jest jakby organem kablowym tego kraju.