Raportuj komentarz

- oznakowano zatokę postojową znakiem D-18 ("Parking") na ul. Lelewela. Przed oznakowaniem przeznaczenie budziło wątpliwości, mogła być mylona niesłusznie z zatoka autobusową.

Tam na początku ul.Lelewela stoi znak B 36 i z tego powodu nie można parkować bo znak dotyczy chodnika jezdni pobocza ,zatoki także , nie można parkować w następnej zatoce , na chodnikach i tak aż do odwołania znaku .i o to tu chodzi................Po to własnie się oznacza takie miejsca znakiem D 18 żeby mieszkańcy mogli legalnie zaparkować...........................