Raportuj komentarz

Jeżeli całość opracowania historycznych wizualizacji będzie tak trafna jak "kamienica Portiusa" wyprzedzająca epokę słynnego kupca o dwa stulecia no to będzie to naprawdę "zacne" opracowanie. Kto z miejscowych architektów bierze udział w tym opracowaniu?