Raportuj komentarz

Kamil84
Zarządzanie publicznymi pieniędzmi i majątkiem, a prywatnym biznesem różni diametralnie.
Błędne decyzje w spółce skarbu państwa są wykazywane po latach, dla prywatnego przedsiębiorcy wystarcza bilans kwartalny.