Raportuj komentarz

Bardzo dobrze!!! :-) Ja wysłałem listy wyrażające mój protest i oburzenie wobec zmiany granic miasta. Ponieważ moja nieruchomość miała zostać włączona w granice miasta bez naszej zgody.
Listy drogą elektroniczną były wysłane do: Wójta Gminy Krościenko Wyżne, Prezydenta Miasta Krosno, Rady Miasta Krosno, Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewody Podkarpackiego, Starosty krośnieńskiego, radnych sejmiku województwa.