Raportuj komentarz

Ta młodzież z pewnością nie wie co robi, przyjemność sprawia im przerwa w zajęciach.

Przytocki ryj głębiej, może wygrzebiesz trupa !