Raportuj komentarz

Wykaz przyznanych dotacji ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu
z terenu woj. podkarpackiego na prace remontowo-konserwatorskie obiektów nieruchomych w roku 2011.

43.Krosno ul. Sienkiewicza 2 - Kamienica mieszczańskaKamila Bogacka-Brożyna
Konserwacja kamienia- podcienia, cokoły, detal kamienny na elewacji, odsolenie budynku, konserwacja cegły
78.400,76zł 20.000,00zł3159