Raportuj komentarz

Wszystkich wydających opinię o p. Kamili Bogackiej - jako osobie wstrzymującej inwestycję odsyłam do przeczytania Decyzji środowiskowej , którą wydał Prezydent Miasta Krosna. Do wgladu do publicznej
wiadomosci.

http://ekrosno.pl/zamowienbia_i_przetargi/mpgk/art305.html
Może od tego trzeba zaczac.