Raportuj komentarz

sam jesteś idiotyczny tam się nie da jechać w szcycie , nie może jedna osoba blokować możliwości rozwoju i wygody dużej części mieszkancow