Raportuj komentarz

To na potrzeby "redaktorzyny" KOD-owca Krzanowskiego z krosno 24 !

Przytocki twoje miejsce jest w zakładzie karnym Rzeszów-Załęże