Raportuj komentarz

Czy to jest poprawna językowa forma "sprostowując" szczególnie w tym kontekście?