Raportuj komentarz

Miejsce wyszło niefotunnie, jest dużo miejsca przy pomniku papieża na sadzenie dębów papieskich. Ze wzglęgu na miejsce kaźni ten teren powinien być zamknięty.