Raportuj komentarz

"jedna jaskółka wiosny nie czyni"

Jeżeli w to medialne show zaangażowały się władze miasta z Przytockim na czele, to byłby skandal.

Trzeba sprawdzić, czy nie był to przelot w jakiejś części sponsorowany przez miasto, skoro Piotruś tak bardzo się tym wydarzeniem przejął.