Raportuj komentarz

Przytocki warchole, czy znane jest ci pojęcie gospodarki wolnorynkowej.
Bez twoich licznych i szczodrych dotacji dla CDS, tej firmy nie byłoby już na rynku.
Jak długo ma trwać ten proceder ?

To są nasze publiczne pieniądze, nie szastaj nimi !!!