Raportuj komentarz

w tym miejscu postawiony powinien być pomnik największemu złodziejowi i oszustowi Dyzmmie. Przestroga przed wybieraniem takich np. hochsztaplerów i degeneratów społecznych