Raportuj komentarz

Bloki na ulicy Sportowej przy basenie to wielkie nieporozumienie. Kto o zdrowych zmysłach między basenem a szkołą w dzielnicy budownictwa jednorodzinnego podejmuje decyzję o budowie bloków i to na siłę wbrew woli mieszkańców. Czuje to miasto.