Raportuj komentarz

Nie masz racji! Piszę się przy ulicy Białobrzeskiej, nie na! Siłownia nie jest na drodze! Nie popisałeś się starannością swoją :)