Raportuj komentarz

"Były dwie propozycje zmiany zakresu zakazu. Pierwsza, zgłoszona przez prezydenta dotyczyła skrócenia zakazu, tak by obowiązywał od godziny 23. Drugą propozycję zgłosiła trójka radnych PiS, którzy proponowali, by zakaz obowiązywał od 23, ale tylko do 5 rano.
Propozycja radnych PiS nie została poddana pod głosowanie, większość radnych sprzeciwiała się wprowadzeniu jej do porządku obrad. Rozpatrywano zatem tylko propozycję prezydenta."

Krosnocity - proszę podać imiona i nazwiska radnych, którzy głosowali "za", "przeciw", "wstrzymuję się" i "nie głosuję wcale, bo nie wiem jak to się odbije na potencjalnych głosach moich wyborców w październiku" (patrz wydarzenie na facebooku - "Jesteś za prohibicją = nie głosuję na Ciebie!".